POLITYKA PRYWATNOŚCI BEAM SUNTORY

INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI


Beam Suntory („my”; „nas”; „nasze”) szanuje prywatność klientów i zobowiązuje się chronić przez cały czas Pana/Pani dane osobowe we wszelkich swoich działaniach.

Jesteśmy administratorami danych osobowych w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, które przechowujemy. Jako administratorzy danych jesteśmy odpowiedzialni za określenie celów, do których wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, które przechowujemy.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych ((UE) 2016/679) („RODO”), niniejsze informacje o polityce prywatności określają, w jaki sposób wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w ramach prowadzenia naszej działalności, a także Pana/Pani prawa w odniesieniu do posiadanych przez nas informacji na Pana/Pani temat.

Niniejsze informacje o polityce prywatności mają zastosowanie do wykorzystywania przez nas wszelkich danych osobowych, które możemy zebrać od Pana/Pani za pośrednictwem tej strony internetowej, w tym wszelkich informacji, które może Pana/Pani przekazać, kupując u nas dowolny produkt lub usługę (np. zwiedzanie gorzelni), zapisując się do naszych biuletynów lub biorąc udział w sponsorowanych przez nas konkursach lub promocjach. Ponadto niniejsze informacje o polityce prywatności mają zastosowanie do wykorzystywania przez nas wszelkich informacji o użytkowniku, które możemy od niego zebrać za pośrednictwem komunikacji bezpośredniej, poczty, telefonu, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innych rodzajów komunikacji (w tym wszelkich form komunikacji elektronicznej). Niniejsze informacje o ochronie prywatności mają zastosowanie do wszelkich informacji na Pana/Pani temat, które możemy zbierać od osób trzecich w ramach prowadzenia naszej działalności.

Informacje, które zbieramy na Pana/Pani temat

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych, które zostały pogrupowane w następujący sposób:

Możemy również być zobowiązani do okresowego przetwarzania dodatkowych informacji na Pana/Pani temat, w ramach prowadzenia naszej działalności, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego zarządzania naszą działalnością i/lub skutecznego promowania naszych produktów i usług.

Jeśli zgodnie z prawem lub na podstawie warunków umowy z Panem/Panią, będziemy musieli zebrać dane osobowe, a Pana/Pani odmówi ich podania na żądanie, możemy nie być w stanie wywiązać się z zawartych z Panem/Panią warunków umowy lub nie będziemy w stanie zawrzeć z Panem/Panią umowy (na przykład w celu dostarczenia Panu/Pani produktów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania zamówionego u nas produktu lub usługi i powiadomimy Pana/Panią o tym.

Jak gromadzone są Pana/Pani dane?

Przede wszystkim będziemy zbierać dane osobowe, poprzez bezpośrednią interakcję z Panem/Panią. Użytkownik może przekazać nam swoje dane osobowe, wypełniając formularze lub poprzez kontakt z nami, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty, telefonu, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innych rodzajów komunikacji (w tym wszelkich form komunikacji elektronicznej). Dotyczy to informacji przekazanych przez Pana/Panią podczas: (i) zamawiania / kupowania naszych produktów i usług (np. zwiedzania naszej gorzelni); (ii) rejestrowania / tworzenia konta na naszej stronie internetowej; (iii) subskrypcji do otrzymywania informacjo o naszych produktach, usługach i aktualnościach; (iv) zamawiania materiałów marketingowych do wysyłki do Pana/Pani; (v) brania udziału w konkursach, promocjach, ankietach; lub (vi) przesyłania nam opinii i innych rodzajach komunikacji.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące Pana/Pani sprzętu, sposobów i nawyków przeglądania. Zbieramy te dane osobowe korzystając z plików cookie, rejestrów serwera i innych podobnych technologii.

Możemy również zbierać informacje na Pana/Pani temat od innych zależnych podmiotów z naszej grupy kapitałowej, od naszych partnerów biznesowych oraz od stron trzecich będących dostawcami usług, w tym, ale nie ograniczając się do nich, od profesjonalnych doradców, dostawców usług analitycznych, sieci reklamowych, dostawców informacji dotyczących wyszukiwania, agencji zajmujących się zapobieganiem oszustwom i agencji informacji kredytowych oraz dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.

To dla nas ważne, aby Pana/Pani dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy informować nas, jeśli Pana/Pani dane osobowe ulegną zmianie w trakcie współpracy z nami.

Jak wykorzystujemy Pana/Pani dane?

Będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy mieli do tego podstawy prawne. Najczęściej będziemy zbierać Pana/Pani dane osobowe w następujących okolicznościach:

W pewnych okolicznościach możemy również wykorzystać zgodę jako podstawę prawną do zapewnienia Panu/Pani informacji marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Marketing, znajdującej się poniżej.

Tabela poniżej zawiera opis głównych sposobów, na które planujemy wykorzystać Pana/Pani dane osobowe i z jakich podstaw prawnych dotyczących ich przetwarzania korzystamy. Tam gdzie to wymagane, określiliśmy nasze uzasadnione interesy.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe dla więcej niż jednej prawnej podstawy, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Pana/Pani dane. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebuje Pan/Pani szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, w przypadku gdy w poniższej tabeli przedstawiono więcej niż jedną podstawę prawną.

Cel / Czynność Podstawy prawne przetwarzania danych
[Registering you as a new customer.] [Necessary for the performance of a contract with you.]
[Processing and delivering your orders / purchases and providing you with products or services (e.g. distillery tours) in connection with any contract which you have entered into with us.] [Necessary for the performance of a contract with you]
[Communicating with you for the purposes of providing you with any products or services (e.g. distillery tours) which you have ordered / purchased from us.] [Necessary for the performance of a contract with you.]
[Necessary for our legitimate interests in operating our business correctly and promoting
[Managing our relationship with you, including reviewing and responding to any questions, feedback or other communications submitted by you.] [Necessary for the performance of a contract with you.]
[Necessary to comply with our legal obligations.]
[Necessary for our legitimate interests in operating our business correctly, promoting our products and services effectively, developing and improving our products and services and responding to queries or complaints effectively.]
[Managing and processing all payments, fees and/or charges and collecting and recovering any sums owed to us.] Niezbędne do wykonania umowy z Panem/Panią.
[Necessary for our legitimate interests in processing payments made by our customers and recovering any debts due to us.]
[Providing you with the opportunity to take part in competitions or promotions.] [Necessary for our legitimate interests in promoting our products and services effectively and developing and growing our business.
[Providing you with the opportunity to complete surveys and reviewing any survey responses or other communications submitted by you in relation to your experience of our products and services (e.g. distillery tours).] [Necessary for our legitimate interests in studying how customers experience our products and services and developing and improving our products and services.]
[Administering and protecting our business and this website (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data).] [Necessary to comply with our legal obligations.]
[Necessary for our legitimate interests in operating our business correctly, ensuring the provision of effective administration and IT services, maintaining network security and preventing fraud.]
[Delivering relevant website content and online advertisements to you and measuring and understanding the effectiveness of the website content / advertising we serve to you.] [Necessary for our legitimate interests in studying how customers use our products / services, developing and improving our products / services, keeping our website up to date and relevant, growing our business and informing our marketing strategies.]
[Using data analytics to improve our website, products / services, marketing, customer relationships and experiences.] [Necessary for our legitimate interests in defining the types of customers for our products / services, keeping our website up to date and relevant, developing and improving our products / services, growing our business and informing our marketing strategies.]
[Providing you with marketing materials, newsletters and promotions and also providing you with suggestions and recommendations about products and services (e.g. distillery tours) that may be of interest to you.] [Necessary for our legitimate interests in developing and promoting our products and services and growing our business.] [In certain circumstances, we may use consent as a lawful basis for processing personal information for direct marketing purposes.]
Marketing

Możemy wykorzystać dane osobowe, aby określić Pana/Pani oczekiwania, potrzeby lub zainteresowania. W ten sposób możemy określić, które produkty, usługi, promocje i/lub oferty mogą być dla Pana/Pani istotne z punktu widzenia marketingu.

Na życzenie otrzyma Pana/Pani od nas materiały marketingowe. Może również Pan/Pani otrzymywać od nas materiały marketingowe, jeśli zakupi Pan/Pani od nas produkty lub usługi (np. zwiedzanie gorzelni), lub jeśli prowadzi Pan/Pani z nami negocjacje, w związku z naszymi produktami lub usługami lub jeśli dostarczy nam Pan/Pani swoje dane osobowe w chwili przystąpienia do konkursu lub rejestracji w ramach promocji i nie zrezygnował(-a) Pan/Pani z otrzymywania takich materiałów marketingowych. W takim przypadku dostarczymy Panu/Pani materiały marketingowe w oparciu o podstawy prawne, które są niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z rozwojem i promocją naszych produktów i usług oraz rozwojem naszej działalności.

Jeśli podał(-a) nam Pan/Pani swoje dane i żaden z powyższych przypadków nie ma zastosowania, będzie Pan/Pani otrzymywać od nas pocztą elektroniczną materiały marketingowe, biuletyny lub promocje, wyłącznie w takim zakresie, w jakim wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie od nas takich materiałów marketingowych. W takich przypadkach ma Pan/Pani prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych.

Rezygnacja z marketingu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli wycofa Pana/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy kontynuować przetwarzania Pana/Pani danych do tego celu.

W każdej chwili może Pan/Pani poprosić nas o zaprzestanie wysyłania materiałów marketingowych: (i) korzystając z opcji wypisania się, w odniesieniu do wszelkiej komunikacji marketingowej, wiadomości elektronicznych lub biuletynu informacyjnego wysłanego do użytkownika; lub (ii) kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dpo@beamsuntory.com.

Jak długo przechowujemy Pana/Pani informacje?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe tak długo jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym również do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Pana/Pani danych osobowych, cele, dla których je przetwarzamy oraz to, czy możemy osiągnąć wyznaczone cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

Ujawnienie Pana/Pani danych osobowych

Możemy być zmuszeni do udostępniania informacji na Pana/Pani temat różnym stronom trzecim, które świadczą nam usługi lub działają w naszym imieniu w związku z prowadzoną przez nas działalnością. W szczególności, informacje te mogą zostać ujawnione następującym kategoriom osób trzecich:

Wymagamy, aby wszyscy zewnętrzni dostawcy usług dbali bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych i aby używali ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Pana/Pani danych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Przesyłanie danych za granicę

Przypominamy, że mogą zaistnieć przypadki, w których będziemy musieli przenieść Pana/Pani dane osobowe poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeśli będziemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców z innego kraju. W takich okolicznościach wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywania Pana/Pani danych osobowych. Jeśli potrzebuje Pan/Pani więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń, może Pan/Pani skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym niżej adresem e-mail.

Przesyłanie danych za granicę

Przypominamy, że mogą zaistnieć przypadki, w których będziemy musieli przenieść Pana/Pani dane osobowe poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeśli będziemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców z innego kraju. W takich okolicznościach wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywania Pana/Pani danych osobowych. Jeśli potrzebuje Pan/Pani więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń, może Pan/Pani skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym niżej adresem e-mail.

Prawa dotyczące informacji na Pana/Pani temat

Zgodnie z RODO przysługują Panu/Pani liczne prawa w odniesieniu do informacji na Pana/Pani temat, które posiadamy. Szanujemy Pana/Pani prawa względem informacji na Pana/Pani temat i dążymy do przestrzegania przysługujących Panu/Pani praw, w każdym naszym działaniu. Przysługujące Panu/Pani prawa w ramach RODO obejmują następujące elementy:

Jak się z nami skontaktować?

Prosimy o kontakt w przypadku wszelkich pytań dotyczących wykorzystywania przez nas Twoich danych, chęci skorzystania ze swoich praw bądź złożenia skarg i przekazania opinii na ten temat. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@beamsuntory.com.

Jeśli chcesz złożyć skargę lub podzielić się swoimi obawami dotyczącymi wykorzystywania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami w pierwszej kolejności. Zrobimy co w naszej mocy, aby rozstrzygnąć Twoją skargę lub rozwiązać problemy w zadowalający Cię sposób. Jeśli uważasz, że nie rozstrzygnęliśmy Twojej skargi lub nie rozwiązaliśmy problemów, masz prawo do złożenia skargi w dowolnym momencie do Information Commissioner’s Office – organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych w Wielkiej Brytanii.

Informujemy, że niniejsze zasady ochrony danych mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszych zasad ochrony danych zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, a w stosownych przypadkach powiadomimy Cię o nich za pośrednictwem poczty elektronicznej.