A HONLAP FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEI

UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 2020. január 31.

A Honlap Engedélyezett Felhasználói

Szándékunk szerint a jelen honlapot (a jelen „Honlapot”) alkohol vásárlására és fogyasztására szükséges törvényes korhatárt elért személyek használják és érik el. Amennyiben Ön a lakhelye szerinti országban/államban, illetve a tartózkodási helye szerinti országban/államban, ahonnan ezt a Honlapot eléri betöltötte ezt a törvény által meghatározott kort, folytassa az oldal használatát. Amennyiben nem, azonnal lépjen ki a Honlapról.

A Felhasználó Feltételek Elfogadása

A jelen Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Beam Suntory, Inc., annak leányvállalatai és/vagy partnerei (továbbiakban „Vállalat”, „mi”, illetve „minket”). A jelen felhasználói feltételek Ön és a Vállalat között lépnek érvénybe. Az alábbi feltételek és körülmények, együttesen a benne kifejezetten hivatkozott dokumentumokkal (közös megnevezéssel a „Felhasználói Feltételek”), egy elektronikusan tárolt dokumentumot alkotnak, mely az Önnek, a Honlaphoz való hozzáférésére és használatára vonatkozó felhasználói feltételeit határozza meg.

A Honlap használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Felhasználói Feltételeket. A HONLAP MEGNYITÁSÁVAL ÉS HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINT FELHASZNÁLÓI FELTÉTELINKET, VALAMINT ADATVÉDELMI IRÁNYELVEINKET.

A Felhasználói Feltétek és a Honlap módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, időnként és azonnali hatállyal módosítsuk, illetve frissítsük ezen Felhasználói Feltételeket. Az Ön felelőssége, hogy bizonyos időközönként ellenőrizze a Felhasználói Feltételekben bekövetkezett frissítéseket. Előfordulhat, hogy a Honlapon megjelenő anyag egy adott időpontban elavult, és semmilyen kötelezettségünk sincs ezen anyagok frissítésére.

A Honlap elérése és Fiókbiztonság

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk a Honlapot, és a Honlapon kínált bármely szolgáltatást, illetve anyagot. Nem tartozunk felelősséggel azért, ha bármely okból kifolyólag a Honlap egésze vagy egyes részei bármikor, bármely időtartamig nem elérhetőek. Időnként előfordulhat, hogy felhasználók számára korlátozzuk a hozzáférést a Honlap egyes részeihez vagy a Honlap egészéhez.

Ahhoz, hogy Honlaphoz, illetve az itt kínált forrásokhoz hozzáférjen, előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kell megadnia. A Honlap használatának feltétele, hogy a megadott adatok helyesek, aktuálisak és teljesek. Elfogadja, hogy minden információ, amit a Honlap eléréséhez illetve használatához megad, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található interaktív funkciók használatát is, Adatvédelmi Irányelveink szabályozásai szerint történik, valamint beleegyezik abba, hogy minden az Ön által megadott információval kapcsolatos általunk végrehajtott tevékenység Adatvédelmi Irányelveinknek fele meg.

Amennyiben biztonsági eljárásaink során felhasználónevet, jelszót, vagy egyéb információt választ, illetve kap, ezen adatokat bizalmasan kell kezelnie és más személynek vagy entitásnak nem adhatja tovább. Ezenkívül elfogadja, hogy fiókja személyesen az Ön számára készült és beleegyezik, hogy felhasználónevének, jelszavának, illetve egyéb biztonsági adatainak felhasználásával nem ad lehetőséget más személynek a Honlap vagy annak egyes részeinek elérésére. Elfogadja, hogy amennyiben felhasználónevéhez vagy jelszavához bármilyen engedély nélküli hozzáférést, illetve azoknak ilyen használatát tapasztalja vagy biztonság egyéb megsértését tapasztalja, azonnal értesít minket. Ezenkívül beleegyezik, hogy minden egyes használat befejeztével kilép fiókjából. Amennyiben nyilvános vagy mások által is használt számítógépről jelentkezik be fiókjába, körültekintően járjon el, hogy mások ne figyelhessék meg, illetve ne jegyezhessék fel jelszavát vagy egyéb személyes adatait.

Jogunkban áll saját belátásunk szerint, bármikor, bármely okból kifolyólag vagy ok nélkül, bármely Ön által választott vagy általunk adott felhasználónevet, jelszót vagy egyéb azonosítót letiltani, beleértve, ha meglátásunk szerint Ön a jelen Felhasználói Feltételek bármely rendelkezését megsértette.

Tartalomra Vonatkozó Jogok

Ez a Honlap és annak teljes tartalma, tulajdonságai és funkcionalitása (ideértve, de nem korlátozva az összes információt, nevet, logót, védjegyet, szolgáltatási jelölést, szlogent, szoftvert, szöveget, megjelenítéseket, képeket, videót és audiót, formatervezést, választékot, és kialakítást) a Vállalat, annak licencia adói vagy az ilyen anyagok más szolgáltatói tulajdonában vannak, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak, üzleti titok és más szellemi tulajdonjogok vagy tulajdonjogok védelme alatt állnak. A Honlap használata nem ad semmilyen jogot, címet, részesedést vagy engedélyt a Honlapon megjelenő bármely ilyen szellemi tulajdonra. A Honlap tartalmának jogosulatlan használata polgári vagy büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

A jelen Felhasználói Feltételek lehetővé teszik, hogy ezt a Honlapot kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használja. Ennek a Honlapnak a tartalmát semmilyen módon nem másolhatja, sokszorosíthatja, nem teheti közzé semmilyen más weboldalon, nem teheti közzé, nem töltheti fel, nem kódolhatja, nem módosíthatja, nem fordíthatja le, nyilvánosan nem jelenítheti meg, nem használhatja kereskedelmi célokra, terjesztésére vagy továbbítására, illetve nem készíthet származékos munkát erről a Honlapról a Vállalat egyértelmű előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve a következőket:

INDEMNISATION

Vous vous engagez à défendre, dédommager et dégager la responsabilité de Beam Suntory vis-à-vis de l’ensemble des réclamations, dommages, frais et dépenses, y compris les honoraires des avocats, dans les limites du raisonnable, dus ou liés à votre utilisation du site.

BOUTIQUES EN LIGNE ; PROMOTIONS

Des termes et conditions additionnels peuvent s’appliquer aux achats de biens et de services et à des portions ou fonctionnalités spécifiques du site, notamment aux concours, loteries, invitations et autres options similaires (chacune étant une « application »), l’ensemble de ces termes et conditions additionnels constituant une partie intégrante des Conditions d’utilisation référencées ici. Vous consentez à vous conformer aux termes et conditions de ces applications. En cas de conflit entre les conditions générales d’utilisation et les termes et condition de l’application, ce sont ces derniers qui ont la précédence dans le cadre de l’application.

TARIFS

Tous les prix sont libellés en dollars américains.

COMMUNICATIONS AVEC CE SITE

Il est interdit de poster en ligne ou de transmettre tout document illégal, menaçant, calomnieux, diffamatoire, obscène, scandaleux, haineux, pornographique ou grossier, ou tout matériel susceptible de constituer ou d’encourager une conduite pouvant être considérée criminelle, engageant la responsabilité civile ou violant la loi en quelque façon que ce soit. Beam coopérera pleinement, entre autres, aux opérations d’enregistrement et de divulgation de toutes les transmissions et communications que vous avez eues avec le site, en fournissant votre identité ou en aidant à vous identifier, vis-à-vis des autorités policières, juridiques ou réglementaires légitimes, des ordonnances judiciaires ou de l’autorité gouvernementale.

Toute communication ou document que vous transmettez au site par e-mail ou tout autre moyen, y compris données, questions, commentaires, suggestions, etc., sera traité comme non confidentiel et non exclusif. Beam Suntory ne peut pas empêcher le « moissonnage » depuis ce site, et vous risquez d’être contacté par Beam Suntory ou des tierces parties non apparentées par e-mail ou un autre moyen, depuis ce site ou une autre provenance. Tout ce que vous transmettez peut être modifié par ou pour le compte de Beam Suntory, peut ou non être mis en ligne sur ce site à la discrétion exclusive de Beam Suntory et peut être utilisé par Beam Suntory ou ses filiales pour tout objet, notamment à des fins de reproduction, divulgation, transmission, publication, diffusion et mise en ligne. Qui plus est, Beam Suntory est libre d’utiliser les idées, concepts, savoir-faire ou techniques décrits dans toute communication que vous envoyez au site, notamment d’utiliser ces informations à n’importe quelle fin, développement, fabrication et marketing de produits. Si envoyez des idées, concepts, documents ou autres communications à ce site, vous acceptez que ces informations ne soient pas traitées comme confidentielles et puissent être utilisées par Beam sans compensation d’aucune sorte, y compris, entre autres, à des fins de reproduction, transmission, publication, marketing, développement de produit, etc.

Bien qu’il arrive périodiquement à Beam Suntory de gérer ou modérer des discussions, tchats, mises en ligne de documents, transmissions, bulletins, etc., sur le site, Beam Suntory n’est en aucun cas tenu de le faire et n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences liées au contenu de ces communications ni vis-à-vis de toute erreur, diffamation, calomnie, médisance, omission, mensonge, obscénité, pornographie, grossièreté, danger ou inexactitude éventuellement présente dans les discussions, tchats, bulletins et autres communications envoyées au site. Beam Suntory n’assume aucune responsabilité vis-à-vis de quelque action ou communication de votre part, ni de la part d’une tierce partie depuis ce site ou extérieurement. 

AVIS ET PROCÉDURE POUR DÉPOSER AUX ÉTATS-UNIS UNE PLAINTE POUR VIOLATION DES DROITS D’AUTEUR

Si vous estimez que votre travail a fait l’objet d’une copie relevant de la violation du droit d’auteur, déposez un avis comportant les informations suivantes auprès de l’agent des droits d’auteur du site :

L’AGENT DES DROITS D’AUTEUR DE JIM BEAM À QUI L’AVIS EST DESTINÉ EST :

Beam Copyright Agent
Beam, Inc.
510 Lake Cook Road
Deerfield, IL 60015, USA
Téléphone : 847-948-8888
Fax : 847-948-8610
E-mail : copy.right@beamglobal.com

Nous pouvons aviser nos utilisateurs par le biais d’un avis général posté sur notre site, d’un e-mail envoyé à un utilisateur à l’adresse électronique archivée dans nos fichiers ou d’une lettre papier envoyée en courrier rapide à l’adresse physique de l’utilisateur indiquée dans nos dossiers. Si vous recevez un avis de ce type, vous pouvez faire parvenir un contre-avis à l’Agent des droits d’auteur désigné en incluant les informations ci-dessous. Pour être valable, le contre-avis doit se présenter sous la forme d’une communication écrite comportant les éléments suivants :

1. votre signature physique ou électronique ;
2. identification de la documentation supprimée ou dont l’accès a été désactivé et emplacement où cette documentation apparaissait avant sa suppression ou sa désactivation ;
3. déclaration de votre part, sous peine de poursuite pour parjure, indiquant que vous croyez de bonne foi que la suppression ou la désactivation de la documentation résulte d’une erreur ou d’une mauvaise identification de la documentation à supprimer ou à désactiver ; et
4. vos nom, adresse physique et numéro de téléphone, ainsi qu’une déclaration indiquant que vous reconnaissez la compétence de la juridiction du tribunal de la circonscription fédérale dont dépend votre adresse physique ou, si votre adresse physique est située en dehors des États-Unis, de la juridiction du tribunal dont dépend Beam, et que vous acceptez la signification des actes par la personne ayant fourni la notification de l’allégation de violation ou d’un agent de ladite personne.

RÉSILIATION

À sa discrétion exclusive, Beam Suntory peut modifier ou suspendre le fonctionnement du site, ou modifier ou résilier votre compte ou votre accès au site, pour toute raison, avec ou sans préavis et sans responsabilité envers vous ou quelque tierce partie.

NOM D’UTILISATEUR ET MOT DE PASSE

Vous reconnaissez et acceptez qu’il vous incombe de veiller à la confidentialité de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Vous endosserez la responsabilité de toutes les utilisations de votre qualité de membre, que vous les ayez autorisées ou non. Vous vous engagez à notifier Beam immédiatement de toute utilisation non autorisée de votre nom d’utilisateur, de votre mot de passe ou de toute autre violation de la sécurité.

PRODUITS ET SITES NON AFFILIÉS

Les descriptions ou les références concernant des produits, publications ou sites n’appartenant pas à Beam Suntory ou à ses filiales n’implique en rien le cautionnement desdits produit, publication ou site. Beam Suntory n’a pas révisé l’intégralité des documentations liées à ce site et décline toute responsabilité quant à leur contenu. L’établissement de liens vers d’autres sites de votre choix est à vos risques et périls.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE LIENS

Ce site peut vous fournir, pas commodité pour vous, des liens vers des sites détenus ou exploités par des tierces parties autres que Suntory. Chaque site web avec lequel un lien est établi a ses propres termes et conditions d’utilisation, conformément à la description fournie dans l’avis légal/les conditions d’utilisation de ce site. Ces termes et conditions peuvent différer d’un site à l’autre, et nous vous conseillons vivement de lire attentivement l’avis légal/les conditions d’utilisation avant d’utiliser un site. Beam Suntory n’exerce aucun contrôle ni n’est responsable de la disponibilité, du contenu ou de la sécurité de ces sites externes, ni de vos modes d’interaction et d’utilisation par rapport à ces sites externes. Beam Suntory n’avalise ni le contenu ni aucun des produits ou services disponibles sur ces sites. L’établissement de liens vers de tels sites se fait à vos risques et périls. Loi applicable aux États-Unis ; Nul là où la loi l’interdit

Ce site sera régi par, et votre navigation et utilisation de ce site seront considérés comme acceptation et consentement envers les lois de l’État de l’Illinois, États-Unis d’Amérique, sans égard au principe de conflit des lois. Nonobstant ce qui précède, ce site peut être consulté internationalement et peut contenir des références à des produits ou services qui ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les références à des produits ou services particuliers n’impliquent pas que ceux-ci soient appropriés ou disponibles à toutes les personnes en âge d’acheter de l’alcool, ou que Beam aie l’intention de rendre ces produits ou services disponibles dans ces pays. Toute offre promotionnelle relative à un produit, une fonction, un service ou une application proposée sur ce site est nulle et non avenue là où elle est interdite. Vos informations seront transmises à Beam Suntory, ce qui signifie que si vous habitez dans un autre pays, en nous fournissant vos informations, vous consentez à ce transfert. Bien que nous fassions tous les efforts possibles pour protéger la confidentialité de toutes les informations personnelles collectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de divulgation d’informations personnelles obtenues du fait d’erreurs de transmission ou d’actes non autorisés de tierces parties.

 

Ces conditions d’utilisation sont entrées en vigueur le 29 octobre 2008

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Jim Beam® Kentucky Straight Bourbon Whiskey, 40 % et 43 % alc./vol. et Red Stag by Jim Beam® Kentucky Straight Bourbon Whiskey aromatisé aux saveurs naturelles, 40 % alc./vol. ©2011 James B. Beam Distilling Co., Clermont, KY.
Beam Suntory, Inc. 510 Lake Cook Road, Deerfield, IL 60015

 

© Beam Suntory, Inc. Tous droits réservés.