ЗА НАШИТЕ РЕКЛАМИ

НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ.

Ние събираме лична информация за потребителите, които посещават нашите сайтове, приложения или услуги, през различни платформи и устройства. Разполагаме и с трети страни, които събират лична информация по същия начин. Използваме биствитки, за да защитим вашите данни.

ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ, ПО СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ:

   За да разпознаем нови или предишни клиенти;

   За да запазим вашата парола, която сте използвали за регистриране в уебсайта;   

   За да подобрим представянето на нашия уебсайт;

   За да изпращаме рекламни съобщения до потребителите, на база на техните интереси и предпочитания (открийте повече информация по-надолу) ;

   За да наблюдаваме поведението и навигирането на потребителите в различните интернет страници или други платформи;

    За да разберем по-добре интересите на нашите клиенти и посетители на уебсайта.

НИЕ СЕ ФОКУСИРАМЕ ВЪРХУ ПЕРСОНАЛИЗИРАНО РЕКЛАМИРАНЕ.

Ние и нашите партньори показваме „персонализирани реклами“, като за целта използваме информация, събрана за вас през времето, от различни уебсайтове, устройства и платформи. Тук се включват и мобилните приложения. Персонализираното рекламиране или „рекламиране, спрямо поведението“ включва реклами, показвани на потребителя, след напускането му на сайта. Тези реклами имат за цел да стимулират потребителя да се върне отново на сайта. Към тях се включват и реклами, спрямо онлайн активността на потребителя и предпочитанията му при онлайн пазаруването. Тези реклами са най-характерни за уебсайтове и мобилни приложения. Могат да се използват и в имейли. Както ние, така и трети страни могат да показват подобни реклами, насочени към нашите продукти или продуктите на други компании.

КАК СЪБИРАМЕ РЕЛЕВАНТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС, КОЯТО ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА РЕКЛАМА?

За да определим кое се отнася за потребителя, използваме инфомация, която вие сами ни предоставяте, всеки път когато взаимодействате с нас, нашите сътрудници и трети страни. Събираме тази информация чрез бисквитките, описани по-горе. Например, ние или нашите партньори виждаме историята на вашите покупки или историята на навигирането ви във вашия браузър. Можем да следим тези активности от нашите лични платформи или от платформите на други. Работим с трети страни, които ни помагат при събирането на тази информация. Тези трери стани могат да свържат името или имейл адреса ви с друга информация, която съберат. Информацията може да включва предишни покупки, направени онлайн или офлайн и свързана с използването на уебсайта.

МОЖЕТЕ ДА КОНТРОЛИРАТЕ БИСКВИТКИТЕ.

Вашият браузът може да ви предостави възможност да контролирате бисквитките и това много зависи от вида им. Определени браузъри могат да бъдат настроени така, че да отхвърлят бисквитките. За да разберете как да контролирате флаш бисквитките, които понякога използваме, можете да разгледате тук. Защо? Защото флаш бисквитките не могат да бъдат контролирани през настройките на браузъра ви. Нашата политика за „ограничаване на бисквитките“: Някои браузъри разполагат с функции за ограничаване, които ви позволяват да забраните на браузъра ви да проследява използването на уебсайта. Тези функции не са еднообразни. В момента не отговаряме на подобни сигнали. Ако блокирате бисквитките, някои функции на уебсайта може и да не работят правилно. Ако блокирате или отхвърлите бисквитките, не всички от тях ще бъдат прекратени. Опциите, които изберете са различни спрямо браузъра и устройството, от което влизате на уебсайта.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ПЕРСОНАЛИЗИРАНОТО РЕКЛАМИРАНЕ.

Програмата за „Саморегулиране на персонализираното рекламиране“ дава възможност на потребителя да се откаже от записването на поведението му онлайн и от получаването на персонализирани реклами. За да се откажете от събирането на подобна информация за вас, натиснете тук. Съюзът за дигитално рекламиране предлага инструмент за отказ от събиране и обмен  на данни между приложения на мобилно устройство предназначено за реклами, базирани на интереси. За избор на настройки от фирми които ползват този инструмент, свалете "AppChoices" от тук. Избраните настройки важат за браузъра и устройството, което ползвате.